எச்சரிக்கை

ஆன்மிகப் பயணம் வலைப்பக்கங்களில் வெளிவரும் பதிவுகள் என் சொந்த உழைப்பினால் உருவானவை. காப்புரிமை என்னைச் சேர்ந்தது. அதைப் பயன்படுத்துவோர் என் அனுமதி இல்லாமல் பயன்படுத்தக் கூடாது என எச்சரிக்கப் படுகின்றனர்.

Friday, August 31, 2007

தீட்சிதர்கள் பற்றிய சான்று தேடியதில் சற்றுத் தாமதம். விரைவில் அடுத்த பகுதி வெளி வரும்!

No comments: