எச்சரிக்கை

ஆன்மிகப் பயணம் வலைப்பக்கங்களில் வெளிவரும் பதிவுகள் என் சொந்த உழைப்பினால் உருவானவை. காப்புரிமை என்னைச் சேர்ந்தது. அதைப் பயன்படுத்துவோர் என் அனுமதி இல்லாமல் பயன்படுத்தக் கூடாது என எச்சரிக்கப் படுகின்றனர்.

Friday, January 30, 2009

சிதம்பர ரகசியம் - பதஞ்சலி ஸ்தோத்திரம்ஸ்ரீ சரண ச்ருங்கரஹித நடராஜ ஸ்தோத்ரம்

(ஸ்ரீ பதஞ்சலி க்ருதம்)


1. ஸதஞ்சித முதஞ்சித நிகுஞ்சிதபதம் ஜலஜலம்சலித மஞ்ஜுகடகம்

பதஞ்சலி த்ருகஞ்சன மனஞ்சன மசஞ்சல பதம் ஜனன பஞ்சனகரம்|

கதம்பருசி மம்பர வஸம் பரமமம்புத கதம்பக விடம்பககலம்

சிதம்புதிமணிம் புதஹ்ருதம்புஜரவிம் பரசிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ||2. ஹரம் த்ரிபுர பஞ்சன மனந்தக்ருத கங்கண மகண்டதய மந்த்ரஹிதம்

விரிஞ்சிஸ¤ர ஸம்ஹதி புரந்தர விசிந்தித பதம் தருணசந்த்ர மகுடம்|

பரம் பதவிகண்டி தயமம் பஸிதமண்டித தனும் மதனவஞ்சனபரம்

சிரந்தன மமும் ப்ரணவஸஞ்சித நிதிம் பரசிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ||3. அவந்த மகிலம் ஜகதபங்க குண துங்க மமதம் த்ருதவிதும் ஸ¤ரஸரித்

தரங்க நிகுரும்ப த்ருதிலம்படஜடம் சமன டம்பஸ¤ஹரம் பவஹரம்|

சிவம் தசதிகந்தர விஜ்ரும்பிதகரம் கரலஸன் ம்ருகசிசும் பசுபதிம்|

ஹரம் சசி தனஞ்ஜய பதங்கநயனம் பரசிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ||


4. அனந்த நவரத்னவிலஸத் கடக கிங்கிணி ஜலம்ஜலரவம்

முகுந்த விதி ஹஸ்தகத மத்தள லயத்வனி திமித்திமித நர்தன பதம்|

சகுந்தரத பர்ஹிரத நந்திமுக ப்ருங்கி ருஷி ஸங்க நிகடம்

ஸநந்த ஸநக ப்ரமுக வந்தித பதம் பரசிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ||


5. அனந்தமஹஸம் த்ரிதசவந்த்யசரணம் முனிஹ்ருதந்தர வஸந்த மமலம்

கபந்த வியதிந்துவஹனி கந்தவஹ வஹ்னி மக பந்து ரவிமஞ்ஜு வபுஷம்|

அனந்தவிபவம் த்ரிஜகதந்தரமணிம் த்ரிநயனம் த்ரிபுர கண்டனபரம்

ஸனந்தமுனி வந்திதபதம் ஸகருணம் பரசிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ||


6. அசிந்த்ய மளிப்ருந்த ருசிபந்துரகளம் குரிதகுந்த நிகுரும்ப தவளம்

முகுந்த ஸ¤ரப்ருந்த பலஹந்த்ரு க்ருத வந்தன லஸந்த மஹிகுண்டல தரம்|

அகம்ப மனுகம்பிதரதிம் ஸ¤ஜனமங்கள நிதிம் கஜஹரம் பசுபதிம்

தனஞ்ஜயநுதம் ப்ரணதரஞ்ஜனபரம் பரசிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ||


7. பரம்ஸ¤ரவரம் புரஹரம் பசுபதிம் ஜனித தந்திமுக ஷண்முக மமும்

ம்ருடம் கனக பிங்கலஜடம் ஸனகபங்கஜ ரவிம் ஸ¤மனஸம் ஹிமருசிம்|

அஸங்கமனஸம் ஜலதிஜன்ம கரலம் கபலயந்த மதுலம் குணநிதிம்

ஸநந்தவரதம் சமித மிந்துவதனம் பரசிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ||


8. அஜம் க்ஷ¢தி ரதம் புஜங்கபுங்கவகுணம் கனகச்ருங்கிதனுஷம் கரலஸத்

குரங்கப்ருது டங்க பரசும் ருசிரகுங்கும் ருசிம் டமருகஞ் ச தததம்|

முகுந்த விசிகம் நமதவந்த்யபலதம் நிகமப்ருந்த துரகம் நிருபமம்

ஸசண்டிகமமும் ஜடிதி ஸம்ஹ்ருதபுரம் பரசிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ||9. அனங்க பரிபந்தின மஜம் க்ஷ¢தி துரந்தர மலம் கருணயந்த மகிலம்

ஜ்வலந்த மனலம் ததத மந்தகரிபுரம் ஸததம் இந்த்ரஸ¤ர வந்திதபதம்|

உதஞ்ச தரவிந்தகுல பந்துசத பிம்பருசி ஸம்ஹதி ஸ¤கந்தி வபுஷம்

பத்ஞ்ஜலி நுதம் ப்ரணவபஞ்ஜரசுகம் பரசிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ||


10. இதி ஸ்தவ மமும் புஜகபுங்கவக்ருதம் ப்ரதிதினம் படதி ய: க்ருதமுக:

ஸத:ப்ரபு பதத்விதய தர்சனபதம் ஸ¤லலிதம் சரணச்ருங்க ரஹிதம்|

ஸர:ப்ரபவ ஸம்பவ ஹரித்பதி ஹரிப்ரமுக திவ்யநுத சங்கர பதம்

ஸ கச்சதி பரம் ந து ஜனுர்ஜலநிதிம் பரம துக்கஜனகம் துரிததம்||


|| இதி ஸ்ரீபதஞ்சலிமஹர்ஷிக்ருத ஸ்ரீசரணச்ருங்கரஹித நடராஜ ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம். ||

இந்த ஸ்லோகத்தின் முழுவடிவத்தையும் எனக்கு அனுப்பித் தந்த திரு சிவசிவா அவர்களுக்கும், திரு நடராஜஸ்வாமி தீட்சிதர் அவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்.

6 comments:

jeevagv said...

மிக்க நன்றி!

மெளலி (மதுரையம்பதி) said...

பொருளும் சொல்லியிருக்கலாமே?.

Ashwinji said...

பயணம் தொடரட்டும். உங்களின் இனிய ஆன்மிகப் பயணத்தில் நானும் ஓர் சக பயணியாய் வருவதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி.

ashwinji
www.vedantavaibhavam.blogspot.com

Ashwin Ji said...

நமஸ்தே கீதாஜீ.
2009 செப்டம்பரில் உங்களுக்கு இங்கே பின்னூட்டம் போடும் போது நான் உங்களுக்கு அவ்வளவாக அறிமுகமாகி இருக்கவில்லை. நம்பிக்கை குழுமத்தில் அப்போதுதான் சேர்ந்திருப்பேனோ என்னவோ தெரியவில்லை. இப்போது 2012இல் மீண்டும் ஒரு பார்வையில் இங்கே பின்னூட்டம் இடுகிறேன். எவ்ளோ தூரம் பயணிச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா?
இந்த பதஞ்சலி ஸ்தோத்திரத்தின் ஒலி வடிவம் கிடைக்கிறதா? மௌலிஜி பொருள் விளக்கம் கேட்டிருந்தார். அதனையும் இட்டால படித்துப் புரிந்து கொள்ள ஏதுவாக இருக்கும். இந்த பிளாக்கை நீங்க படிப்பீங்களா? தெரியலை. பாப்போம். நன்றி.

Geetha Sambasivam said...

வரவேண்டும் அஷ்வின் ஜி. இந்தப் பக்கம் நான் வரமாட்டேன் என எப்படி நினைச்சீங்கனு புரியலை. :)))) இங்கே எழுதறதுக்கு விஷயம் இருக்கு. ஆனால் சில மாதங்களாக என்னால் தொடர்ந்து எந்தப் பதிவுகளும் சரிவரப் போடமுடியாமல் ஏதோ பிரச்னைகள். பதஞ்சலி ஸ்தோத்திரத்துக்கு விளக்கம் போட்ட நினைவு. எதிலேனு நினைவில் இல்லை. டாகுமென்ட் இந்தியாவிலே இருக்கு. பார்க்கிறேன்.

Geetha Sambasivam said...

@அஷ்வின் ஜி. பதஞ்சலி ஸ்தோத்திரத்தின் ஒலி வடிவம் திருவாதிரை நாளில் தீக்ஷிதர்கள் அபிஷேஹம் செய்கையில் சொல்வது எனக்குச் சில நாட்கள் முன்னர் வாட்சப்பில் வந்தது. அது தவறுதலாக டெலீட் ஆகி விட்டது. மீண்டும் அதே நண்பரிடம் கேட்டுப் போடுகிறேன்.