எச்சரிக்கை

ஆன்மிகப் பயணம் வலைப்பக்கங்களில் வெளிவரும் பதிவுகள் என் சொந்த உழைப்பினால் உருவானவை. காப்புரிமை என்னைச் சேர்ந்தது. அதைப் பயன்படுத்துவோர் என் அனுமதி இல்லாமல் பயன்படுத்தக் கூடாது என எச்சரிக்கப் படுகின்றனர்.

Sunday, October 18, 2009

நவ கைலாயம் பற்றிய பதிவுகள் மிகவும் தாமதம் ஆவதற்கு வருந்துகிறேன். புதன் கிழமைக்குள்ளாக ஆரம்பிக்க முடியும் என நம்புகிறேன். இறை அருளை வேண்டுகிறேன். நன்றி.

No comments: