எச்சரிக்கை

ஆன்மிகப் பயணம் வலைப்பக்கங்களில் வெளிவரும் பதிவுகள் என் சொந்த உழைப்பினால் உருவானவை. காப்புரிமை என்னைச் சேர்ந்தது. அதைப் பயன்படுத்துவோர் என் அனுமதி இல்லாமல் பயன்படுத்தக் கூடாது என எச்சரிக்கப் படுகின்றனர்.

Friday, August 25, 2006

1 . சோதனை பதிவு

ஓம்!

சோதனை பதிவு

"குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா"

கனவுகள் மெய்ப்பட வேண்டும்.

2 comments:

தி. ரா. ச.(T.R.C.) said...

சோதனை எங்களுக்குத்தான். ஆனால் உங்களுக்குகோ அது சாதனையாகிவிடும்.
வாழ்த்துக்கள்

Geetha Sambasivam said...

சோதனை நான் செய்யலை. சோதனை செய்த சிவாவுக்கே இந்தப் புகழ் போய்ச் சேரணும். நான் பாட்டுக்கு அவரைச் செய்யச் சொல்லிட்டுத் தூங்கப் போயிட்டேன். ஆகவே சாதனை அவருடையது.